Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op de website is van algemene aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker.

Aventi doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de beschikbaar gestelde informatie volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen echter onnauwkeurigheden optreden bij het verstrekken van informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als specifieke informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Aventi de grootste moeite doen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt rechtgezet.

Aventi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. Aventi moet worden gecontacteerd als de gebruiker onnauwkeurigheden heeft opgemerkt in de informatie die door de site wordt verstrekt.

De inhoud van de site (inclusief links) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving. Aventi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die kan optreden als gevolg van de toegang tot of gebruik van de website.

Aventi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, specifiek of anderszins, jegens iemand voor enige schade die te wijten is aan het gebruik van deze site of enige andere, in het bijzonder als het resultaat van links of hyperlinks waaronder, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, schade aan de programma’s van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links op deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Aventi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken daarvan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wanneer we tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken, zullen we de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en ons houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de GDPR en Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25/05/2018

Persoonsgegevens : Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de toevertrouwde persoonsgegevens te beveiligen, te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast aan de stand der techniek en een afweging tussen de kostprijs voor de klant en de inschatting van het risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz.
Zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Aventi of rechthoudende derden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze site wordt beheerst door Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Waregem / Kortrijk zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Privacyregeling

Aventi is van mening dat uw privacy belangrijk is. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder de gebruiker om persoonlijke informatie te hoeven vragen, kan de gebruiker om enkele persoonlijke gegevens worden gevraagd. Deze informatie wordt alleen gebruikt om een ​​betere service te garanderen. De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, altijd voorkomen dat zijn persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing. In dit verband dient de gebruiker contact op te nemen met Aventi, Kruishoutem – Nazarethsesteenweg 109 of via info@aventi.eu.
Uw persoonlijke gegevens worden nooit overgedragen aan derden (als dit gebeurt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht).

In overeenstemming met de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, heeft de gebruiker het wettelijke recht om zijn / haar persoonlijke gegevens te onderzoeken en eventueel te corrigeren. Onder voorbehoud van een identiteitsbewijs (kopie van de identiteitskaart van de gebruiker), kunt u via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan Aventi, Kruishoutem – Nazarethsesteenweg 109 of via info@aventi.eu., kosteloos een schriftelijke verklaring ontvangen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Indien nodig kunt u ook vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens aan te passen.

Aventi kan niet-persoonlijke anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browsertype, IP-adres of besturingssysteem in gebruik of de domeinnaam van de website die u naar en van onze website leidde, waardoor een optimale effectiviteit van onze website voor alle gebruikers wordt gegarandeerd.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Dit is alleen maar om ervoor te zorgen dat onze site is afgestemd op de behoeften van gebruikers die terugkeren naar onze website. Deze kleine bestanden die bekend staan als cookies. Worden niet gebruikt om de surfgewoonten van de bezoeker op andere websites vast te stellen. Uw internetbrowser stelt u in staat om deze cookies uit te schakelen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd of om de cookies van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.